Deski wzdłużne

 

A.100.450x300x50

 PL           Deska jednostronna gładka, uchwyt od spodu,

      drewno: dąb; wymiar: 450x300x50 mm

 DE         Einseitiges, glattes Brett, unterer Griff,

       Holz: Eiche; Größe: 450x300x50 mm

 UK         One-sided smooth board, handle from the bottom,

     wood: oak; dimensions: 450x300x50 mm

lewa strona /  linke Seite /left side

uchwyt / Griff / handle

deska z rowkiem/ Brett mit einer Nut/ board with groove

A1.100.450x300x50 

A.200.450x300x50

 PL          Deska jednostronna gładka, uchwyt od spodu,

      drewno: dąb wędzony; wymiar: 450x300x50 mm

 DE        Einseitiges, glattes Brett, unterer Griff,

       Holz: geräucherte Eiche; Größe: 450x300x50 mm

 UK         One-sided smooth board, handle from the bottom,

     wood: smoked oak; dimensions: 450x300x50 mm

lewa strona / linke Seite /


left side

.

uchwyt / Griff / handle

deska z rowkiem/ Brett mit einer Nut/ board with groove

A1.200.450x300x50

dąb

x

dąb wędzony

x

Galeria